Month: September 2019

Using a coca cola bottle to grow bean sprouts at home – Amazing life hack!

Using a coca cola bottle to grow bean sprouts at home – Amazing life hack!

เตรียมอุปกรณ์ ขวดน้ำพลาสติก/ถั่วเขียว/คัตเตอร์/สแลนพรางแสง ตัดขวดด้านฝั่งตรงข้าม (ทำไว้ให้น้ำออก) ใส่แค่ประมาณ1ข้อของขวดน้ำตามรูป แช่น้ำอุ่นทิ้งไว้ 1 ชม. (น้ำเย็น2ส่วนต่อน้ำร้อน1ส่วน) วางขวดแนวนอน และเอาสแลนพรางแสงมาพันรอบขวดเพื่อลดแสง รดน้ำวันละ2-3ครั้ง 1 วัน